Wzory dokumentów dotyczące robót budowlanych i prac konserwatorskich:

 • WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

 • Wzór Umowy o Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

 • Wzór umowy o roboty

 • Wzór weksla, deklaracji wekslowej

 • Elementy umowy

 • UMOWA na prace konserwatorskie

 • UMOWA o dzieło

 • Zasady prowadzenia robót budowlanych przy zabytku


 • Zasady przechowywania weksli:

 • Opis koperty

 • Protokół zniszczenia

 • Zasady


 • Przekazanie terenu budowy:

 • Informacja

 • Wzór protokołu
 • Copyright © 2011 - 2014
  Wydział Informatyczny Legnickiej Kurii Biskupa