Wzór weksla, deklaracji wekslowej:


  • Weksel in blanco


  • Deklaracja wekslowa


  • Zalecenia  • Copyright © 2011 - 2015
    Wydział Informatyczny Legnickiej Kurii Biskupa