Dotacje z MKiDN w 2012roku:

  • Komentarz do regulaminu udzielania dotacji z MKiDN w 2012 r

  • Regulamin Dziedzictwo kulturowe

  • Wytyczne MKiDN w 2012 r
  • Copyright © 2011 - 2012
    Wydział Informatyczny Legnickiej Kurii Biskupa