Wzory dokumentów:

  • Zaproszenie do składania ofert

  • Zaproszenie do podpisania umowy

  • PROTOKÓŁ wyboru oferty

  • Ogłoszenie o wynikach-pisma do wykonawców

  • Ogłoszenie o wynikach-inf. na tablicę i stronę internetową

  • Formularz ofertowy  • Copyright © 2011 - 2013
    Wydział Informatyczny Legnickiej Kurii Biskupa